Trường Liên Kết: Đại học bang Missouri

Đại học bang Missouri (MSU) đã ký kết Thỏa thuận Tín chỉ kép với Trường Quốc Tế Mỹ TAS (The American School).

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc Trường Quốc Tế Mỹ TAS (The American School) và Đại học bang Missouri đã ký kết Thỏa thuận Tín chỉ kép dành cho học sinh trung học.

  • Học phí giảm 50% so với học phí chính thức của khóa học tại Đại học bang Missouri.
  • Học chương trình trung học và đạt tín chỉ cho cả trung học và đại học.
  • Tín chỉ được công nhận tại Đại học bang Missouri và có thể chuyển đổi sang các đại học và cao đẳng khác tại Hoa Kỳ.
  • Đại học bang Missouri là thành viên chính thức của Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Bắc và Trung Hoa Kỳ (NCA).
  • Sau khi hoàn tất chương trình tín chỉ kép, học sinh sẽ đạt điều kiện tham gia chương trình học bổng trị giá $1.000 của Đại học bang Missouri.

Ông Jim Baker (Phó Chủ tịch Chương trình Quốc tế, Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế, Đại học bang Missouri), Ông Steve Robinette (Phó Chủ tịch Chương trình Quốc tế, Đại học bang Missouri), Ông Gregory Ponczek (Cựu Cố vấn Học đường, trường TAS), Ông Phil Nguyen (Chủ tịch HĐQT trường TAS), Tiến sĩ Lee Yoder (Cựu Tổng giám hiệu của trường TAS, 2012), Cô Beverly Gerbase (Cựu Hiệu trưởng khối Trung học trường TAS)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem http://dualcredit.missouristate.edu