Trung học phổ thông

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(LỚP 9-12)

CÁC MÔN HỌC CHÍNH

VĂN HỌC

Common Core State Standards – ELA/Literacy

XÃ HỘI

AERO Social Studies Standards

TOÁN

Common Core State Standards – Math

KHOA HỌC

Next Generation Science Standards

 
Văn học 9 Địa lý thế giới &

Lịch sử Đương đại Mỹ

Đại số 1 Sinh học
Văn học 10 Đông Nam Á học Đương đại Hình học Hóa học
Văn học Mỹ Lịch sử thế giới hiện đại Đại số 2 Vật lý
Văn học thế giới Chính phủ và Kinh tế Giải tích đại cương Khoa học trái đất
Ngôn ngữ & luận văn nâng cao (AP) Triết học Giải tích Khoa học môi trường

nâng cao (AP)

Văn học và luận văn

nâng cao (AP)

Lịch sử thế giới (AP) Giải tích AB

nâng cao (AP)

Vật lý

nâng cao (AP)

  Tâm lý học

nâng cao (AP)

Toán thống kê

nâng cao (AP)

 

NGOẠI NGỮ VÀ CÁC MÔN HỌC HỖ TRỢ

NGOẠI NGỮ VIỆT NAM HỌC * TĂNG CƯỜNG

ANH NGỮ **

HỖ TRỢ HỌC VỤ
Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Hoa 1 Việt Nam học 9 Tăng cường Anh ngữ 1 Kỹ năng viết căn bản
Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Hoa 2 Việt Nam học 10 Tăng cường Anh ngữ 2  
Tiếng Tây Ban Nha & Tiếng Hoa 3 Việt Nam học 11    
Tiếng Hoa 4 Việt Nam học 12    

Ghi chú:

(*) Lớp Việt Nam học: Tất cả học sinh mang quốc tịch Việt Nam phải học môn Việt Nam học, bao gồm: văn học, văn hóa, lịch sử và địa lý. Giáo trình được soạn thảo và phát triển theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

(**) Lớp Tăng cường Anh ngữ: Chỉ dành cho học sinh lớp 9 và phụ thuộc vào kết quả kiểm tra nhập học môn Anh ngữ của học sinh.


CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

MỸ THUẬT ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mỹ thuật I:

Mỹ thuật sơ cấp

Guitar I: 

Guitar sơ cấp

Kịch nghệ đại cương Thiết kế web & trò chơi
Mỹ thuật II:

Mỹ thuật trung cấp

Guitar II: 

Guitar trung cấp

Sân khấu học Thiết kế kỹ thuật số

& sản xuất

Điêu khắc I Lịch sử nhạc Rock Biểu diễn

& diễn xuất

Chế tạo rô bốt
Điêu khắc II Lý thuyết âm nhạc

và sáng tác

Biên kịch sân khấu

& đạo diễn

Thiết kế kỷ yếu
Hội họa Biểu diễn âm nhạc Sản xuất chương trình kịch nghệ nâng cao Thiết kế Robot
  Sợ cấp Nhạc cụ    

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Giáo dục thể chất & Sức khỏe 9 Khiêu vũ, Hip Hop và Nhảy hiện đại
Giáo dục thể chất & Sức khỏe 10 Thể thao đồng đội