Tiểu học

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẠI KHỐI TIỂU HỌC

Mục tiêu của Trường Quốc Tế TAS là giáo dục học sinh trở thành những công dân toàn cầu khỏe mạnh và vị tha, những người hiểu được tầm quan trọng của học vấn và nghệ thuật. Tại khối tiểu học, học sinh đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới và phần lớn các em có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi nhận thấy sự đa dạng về quốc tịch và ngôn ngữ là cơ hội để các em tìm hiểu về các nền văn hóa mới và những trải nghiệm mới với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình học tại Trường Quốc Tế TAS được biên soạn theo tiêu chuẩn giáo dục của Hoa Kỳ, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và sử dụng phương pháp Understanding byDesign (UbD – Thiết kế theo nhu cầu). “Understanding by Design” (UbD) là phương pháp dạy và học tích cực lấy học sinh làm trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo viên trong việc thiết kế chương trình học của học sinh, phương pháp UbD giúp giáo viên thiết lập mục tiêu học tập, đánh giá hiểu biết của học sinh và các hoạt động liên quan đến việc học tập” (www.authenticeducation.org) .

Với đa phần học sinh tại TAS là học sinh quốc tế, chương trình học của khối tiểu học nhấn mạnh vào môn nghệ thuật ngôn ngữ. Sử dụng định dạng UbD và mô hình Readers’ Workshop (Lớp huấn luyện dành cho độc giả), giáo viên có thể phân nhỏ lớp học để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh tại TAS.  Thư viện được trang bị đầy đủ sách dành cho bất kỳ độc giả nào, dù có hay không có kinh nghiệm, và mỗi lớp học có một góc thư viện nhỏ để nuôi dưỡng và phát huy tình yêu của các em dành cho sách.

Khối tiểu học TAS cũng nỗ lực đào tạo cho học sinh kiến thức toán học. Chúng tôi chọn Everyday Math (Toán học hàng ngày) là giáo trình cơ bản để giảng dạy. Chương trình này thử thách đối với khả năng của học sinh nhưng nó giúp mang lại cho các em những kiến thức sâu sắc về toán học.

Tiêu chuẩn AERO áp dụng cho môn Khoa học Xã hội và môn Khoa học Tự nhiên với tiêu chuẩn Next Generation (Thế hệ kế tiếp) cung cấp cho đôi ngũ giáo viên tiểu học một nền tảng vững chắc để thiết kế những bài học theo phương pháp UbD có khả năng tương tác cao để mang lại nhiều trải nghiệm cho học sinh TAS. Thông qua những môn học này, học sinh sẽ học cách trở thành những người chủ trái đất có tinh thần trách nhiệm, những thành viên đáng tôn trọng trong cộng đồng toàn cầu, với sự hiểu biết phong phú về tầm quan trọng của quá khứ để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Lớp Tăng cường Anh ngữ, Việt Nam học (dành cho học sinh có quốc tịch Việt Nam) và Việt ngữ (dành cho học sinh không có quốc tịch Việt Nam) được tổ chức nhằm cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt cho học sinh. Ngoài ra, học sinh tiểu học còn được học các môn Âm nhạc, Nghệ thuật , Giáo dục thể chất và Công nghệ thông tin để mang lại cơ hội giáo dục toàn diện cho tất cả học sinh. Giáo dục tiểu học tại TAS là nền tảng để học sinh trở thành những người học thông minh, khỏe mạnh, nghệ thuật, và vị tha.

Môn Anh ngữ

Với nguyên nhân số lượng học sinh đa ngôn ngữ tại TAS chiếm số lượng lờn, chúng tôi chú trọng vào chương trình và các kĩ năng học môn Anh ngữ. Sự hình thành của chương trình này được dựa trên Giá trị chuẩn mực chung của môn Anh ngữ. Sừ dụng dạng thức UbD và mô hình hội thảo, các giáo viên tại TAS có thể  phân lớp giảng dạy theo đúng nhu cầu của những học sinh đang theo học tại TAS. Thư viện tiểu học ở trường chúng tôi có đầy đủ các loại sách có thể gây hứng thú cho bất cứ em học sinh nào, người mới hoàn toàn hay đang theo học tại đây, và mỗi 1 lớp học đều có 1 thư viên đại chúng theo trình độ độc giả để giúp khuyến khích các em hình thành sở thích đọc sách.

Môn Toán

Trường tiểu học TAS cũng ngày càng phấn đấu để có được thật nhìều học viên giỏi toán học . Chương trình Toán học mỗi ngày của trường được hình thành dựa trên các giá trị chuẩn mực của môn Toán học. Chương trình dáng tin cậy và nghiêm ngặt này đề ra nhiều thử thách năng lực, và từ đó những thành quả nhận được là sự hiểu biết sâu sắc về khái niệm và kĩ năng Toán. Tất cả các học sinh từ lớp Mẫu giáo đến Lớp 5 được hướng dẫn học môn toán với các chuyên đề: – Chữ số và Phép đếm – Quá trình hoạt động và sự ước tính – Số liệu và Khả năng – Sự đo lường và hệ quy chiếu – Hình học – Mô hình, chức năng, đại số học

Môn Xã hội học và Khoa học

Toàn trường chúng tôi tập trung giảng dạy theo chuẩn mực AERO môn Xã hội học và những giá trị chuẩn mực môn Khoa học của Next Generation, chương trình tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên Tiểu học hình thành một nền tảng vững chắc để tạo các đơn vị chuyên mục có sự tương tác cao nhằm nâng cao kinh nghiệm của hoc viên tai TAS. Qua những môn học trên, học viên sẽ học cách để trở thành người quản lý trách nhiệm đối với Trái Đất của chúng ta và là những thành viên đáng quý trong cộng đồng toàn cầu của chúng ta, với hiểu biết sâu về tầm quan trọng của quá khứ từ đó biết cách hướng về một tương lai tốt hơn.

Các lớp đặc biệt

Tiếng Anh hằng ngày như là lớp học ngôn ngữ thứ 2, Tiếng Việt, và Tiếng Việt là lớp học ngôn ngữ thứ 2 được cung cấp 1 cách cần thiết cho học viên đề các em có thể cải thiện kĩ năng ngôn ngữ của và cùng lúc phát triển những hiểu biết về văn hóa Việt. Tất cả học sinh Tiểu học có quy định phải tham gia lớp học Nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, và môn Thông tin và Công nghệ truyền thông để giúp hoàn thiện cơ hội học tập rộng và đa dạng cho tất cả học sinh của TAS. Các chương trình học thuật tại trường Tiểu học TAS đóng vai trò là phương tiện để nâng cao trí thông minh, sức khỏe, tính mỹ thuật và long vị tha ở mỗi em học sinh.