Thư viện

Thư viện và trung tâm truyền thông là nơi tổ chức và tập trung nguồn lực thông tin cũng như nguồn kiến thức chuyên môn nhằm mang đến cơ hội học tập cho các nhóm học sinh cũng như cá nhân. Thư viện là nơi học sinh có thể đến tìm hiểu thông tin dưới sự hướng dẫn của giáo viên, là không gian để học sinh tự học, sử dụng máy tính, các thiết bị và tài liệu nghiên cứu, là nơi tổ chức các sự kiện đặc biệt như giao lưu cùng tác giả và các câu lạc bộ sách; là nơi học sinh học kèm và làm bài kiểm tra.

Thư viện là trung tâm học tập và đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo đổi mới, khơi gợi trí tò mò và khả năng giải quyết vấn đề. Thư viện là chất xúc tác cho việc dạy và học, hình thành thói quen đọc sách cũng như tạo nền tảng cho phương pháp học tập chủ động. Thư viện là nơi giúp học sinh phát triển kiến thức và vươn đến những thành tích cao, hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập trong toàn trường. Thư viện giữ vị trí quan trọng trong cộng đồng nhà trường và nhiều bằng chứng cho thấy thư viện tác động rất lớn đến thành tích của học sinh.

Thư viện đóng vai trò then chốt trong đời sống văn hóa và xã hội của trường. Thư viện là trung tâm diễn ra đa dạng các hoạt động như đọc sách, tìm hiểu văn hóa, tiếp cận thông tin, xây dựng kiến ​​thức, suy nghĩ và thảo luận. Thư viện phát triển mô hình học tập chủ động, xây dựng kiến thức và sự tự tin trong tìm kiếm và xử lý thông tin. Thư viện rất cần thiết và quan trọng để phát triển khả năng của người học ở thế kỷ 21.


Thư viện là nguồn lực cơ bản để hỗ trợ việc học của học sinh, và là nguồn hỗ trợ chính cho đội ngũ giáo viên trong việc giảng dạy. Thư viện phản ánh và khuyến khích học sinh học tập theo nhóm và chia sẻ ý kiến.

Vai trò của thư viện:

Củng cố phương pháp giảng dạy và học tập chủ động bằng cách cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và công nghệ phong phú để quản lý, truy cập và sử dụng thông tin.

Hỗ trợ chương trình giảng dạy của nhà trường và thúc đẩy sự phát triển của học sinh bằng cách tăng cường mối liên kết giữa lớp học, thư viện, và cộng đồng trong việc kiến tạo một nền văn hóa đọc để giải trí, cũng như tìm kiếm thông tin.

Mang đến một môi trường giàu thông tin, trực tuyến và tại chỗ, nhằm tạo điều kiện cho học sinh cùng nhau tham gia và học tập.

Mục tiêu của thư viện / trung tâm truyền thông là đảm bảo mọi thành viên trong cộng đồng nhà trường có quyền tiếp cận “sách và văn hóa đọc, thông tin, và công nghệ thông tin.”