Terra Nova

Nội dung đang được cập nhật …TerraNova là hệ thống các bài kiểm tra tiêu chuẩn sử dụng tại Hoa Kỳ, được thiết kế nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh từ khối Mẫu giáo đến lớp 12 về các môn: đọc hiểu, Văn học, Toán học, Khoa học, Xã hội học, Ngữ vựng, Chính tả, và các lãnh vực khác. Tại Trường Quốc tế TAS, học sinh các khối lớp từ 3-11 sẽ tham gia kỳ thi TerraNova hàng năm. Kết quả thi phản ánh nhóm thứ hạng của học sinh so với tất cả học sinh tham gia kỳ thi này. Thông thường, bài thi sẽ được chấm điểm, và sau đó được chuyển đổi thành thứ hạng bách phân. Những dữ liệu này rất quan trọng vì nhà trường sẽ sử dụng để so sánh kết quả của học sinh TAS với học sinh các khối lớp tương ứng ở Hoa Kỳ. 

TerraNova là bài kiểm tra đánh giá, không phải là bài kiểm tra trình độ. Kiểm tra trình độ nghĩa là học sinh sẽ học toàn bộ nội dung và sau đó, thi để được đánh giá có “nắm” được nội dung hay không. 

Bài kiểm tra đánh giá có thể bao gồm những nội dung học sinh chưa được giảng dạy, nhưng được cho là có khả năng nắm bắt ở lứa tuổi đó. 

  • TerraNova là một trong những bài kiểm tra đánh giá có uy tín nhất và được sử dụng rộng rãi nhằm đánh giá kết quả của học sinh trong các môn học chính. Thiết kế của bài thi thân thiện và nội dung luôn được cập nhật.
  • Kết quả bài thi TerraNova cung cấp những thông tin chi tiết, điểm số tham chiếu theo tiêu chuẩn và dữ liệu thể hiện thành tích học tập của học sinh.
  • TerraNova gắn liền với các tiêu chuẩn giáo dục Hoa Kỳ và chương trình Đánh giá Quốc gia về Tiến bộ Giáo dục (National Assessment of Educational Progress – NAEP).
  • Kết quả thi TerraNova phản ánh nhóm thứ hạng của học sinh so với các học sinh khác trên khắp Hoa Kỳ.
  • Bài thi thường được sử dụng nhằm cung cấp những thông tin có giá trị, đáng tin cậy và công bằng về kiến thức của học sinh trong nhiều lĩnh vực nội dung khác nhau.
  • Kết quả thi phản ánh thành tích học tập của học sinh so với các mục tiêu giảng dạy.