PSAT

Kì thi PSAT/NMSQT (hoặc National Merit Scholarship Qualifying Test – Kì thi xác định học sinh hội đủ điều kiện nhận học bổng quốc gia dành cho học sinh xuất sắc) được điều hành bởi tổ chức College Board và là phiên bản sơ bộ của kì thi SAT. Kì thi PSAT không chỉ giúp các em chuẩn bị cho kì thi SAT hoặc ACT mà kết quả thi PSAT còn mang đến cho học sinh cơ hội nhận học bổng Tài năng Quốc gia (National Merit) và những giải thưởng khác. Với 180 triệu đô la học bổng dành cho những học sinh đạt kết quả cao trong kì thi PSAT, kết quả thi PSAT còn giúp học sinh giành được những suất học bổng có khả năng thay đổi hoàn toàn tương lai học vấn của các em. Vì vậy, kì thi PSAT không phải chỉ là một bài thi thử đơn thuần để chuẩn bị cho kì thi SAT.

Bài thi kỹ năng đọc nhằm mục đích kiểm tra học sinh khả năng đưa ra kết luận từ những chi tiết của đoạn văn và/hoặc suy luận dựa trên quan điểm của tác giả. Tóm lại, chìa khóa cho phần thi này là khả năng đọc, hiểu, và lựa chọn những đáp án phù hợp.

Bài thi kỹ năng viết & ngôn ngữ nhằm mục đích kiểm tra học sinh khả năng xác định và chỉnh sửa những lỗi tiếng Anh trong đoạn văn như ngữ pháp, cách dùng từ và cách chấm câu. Tóm lại, chìa khóa cho phần thi này là nhận diện lỗi sai trong đoạn văn và xác định những điều chỉnh cần thiết trong số những đáp án được đưa ra.

Bài thi Toán học tập trung vào phần toán đại số và khả năng phân tích, giải thích một tập hợp dữ liệu. Nhiều câu hỏi yêu cầu nhiều bước giải. Tóm lại, chìa khóa cho phần thi này là khả năng loại trừ những đáp án sai.

  • Phần toán Đại số căn bản nhằm kiểm tra khả năng thành lập, giải, và phân tích phương trình, hệ phương trình, phương trình đường thẳng, bất phương trình, và hàm số.
  • Phần Giải toán và phân tích dữ liệu tập trung vào những bài toán thực tiễn bao gồm những khái niệm về tỉ lệ, phần trăm, đo lường phức tạp, diễn giải và tổng hợp dữ liệu.
  • Toán học nâng cao kiểm tra khả năng hiểu và phân tích cấu trúc của những biểu thức nâng cao cũng như những phương trình có tính phức tạp, bao gồm phương trình bậc hai và bậc cao hơn.