Liên Hệ

BAN GIÁM HIỆU

KHỐI TIỂU HỌC
Mr. Garth O’Donnell
Hiệu trưởng khối Tiểu học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 132
garth.odonnell@tas.edu.vn
KHỐI TRUNG HỌC
TAS Vice Principal
Ms. Chelsea Armstrong
Hiệu trưởng khối Trung học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 102
chelsea.armstrong@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Ms. Lanna Nguyen
Trợ lý Hành chính khối Tiểu học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 115
lanna.nguyen@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Ms. Trang Tran
Trợ lý Hành chính khối Trung học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 104
trang.tran@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Ms. Ngoc Lam
Trợ lý Hành chính khối Mầm non
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 116
ngoc.lam@tas.edu.vn

——————————————————————–

 

PHÒNG TUYỂN SINH

ADMISSIONS
Ms. Helen Nguyen
Trưởng phòng Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 114
helen.nguyen@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Thao Phuong
Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 135
thao.phuong@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Ms. Thanh Le
Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 117
thanh.le@tas.edu.vn
 
ADMISSIONS
Ms. Heeyeon Kim
Nhân viên Tuyển sinh và Hỗ Trợ Phụ Huynh (bằng tiếng Hàn và tiếng Trung)
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 145
heeyeon.kim@tas.edu.vn
 

——————————————————————–

PHÒNG TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG: marketing@tas.edu.vn

PHÒNG NHÂN SỰ: hr@tas.edu.vn

————————————

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (7:30 – 17:00)

————————————

Nếu bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi?