KHỐI TIỂU HỌC

HIỆU TRƯỞNG
Thầy Garth O’Donnell
Phó Hiệu trưởng khối Tiểu học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 132
garth.odonnell@tas.edu.vn
KHỐI TRUNG HỌC
TAS Vice Principal
Cô Chelsea Armstrong
Phó Hiệu trưởng khối Trung học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 102
chelsea.armstrong@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Cô Lanna Nguyễn
Trợ lý Hành chính khối Tiểu học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 115
lanna.nguyen@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Cô Trang Trần
Trợ lý Hành chính khối Trung học
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 104
trang.tran@tas.edu.vn
School Administrative Assistant
Cô Ngọc Lâm
Trợ lý Hành chính khối Mầm non
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 116
ngoc.lam@tas.edu.vn

--------------------------------------------------------------------

 

PHÒNG TUYỂN SINH

ADMISSIONS
Cô Helen Nguyễn
Trưởng phòng Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 114
helen.nguyen@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Cô Thảo Phương
Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 135
thao.phuong@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Cô Dung Lương
Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 117
dung.luong@tas.edu.vn
ADMISSIONS
Cô Heeyeon Kim
Nhân viên Tuyển sinh và Hỗ Trợ Phụ Huynh (bằng tiếng Hàn và tiếng Trung)
Tel: +84 (28) 3 519 2223 | Ext: 145
heeyeon.kim@tas.edu.vn

--------------------------------------------------------------------

PHÒNG TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG: marketing@tas.edu.vn

PHÒNG NHÂN SỰ: hr@tas.edu.vn

------------------------------------

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu (7:30 - 17:00)

------------------------------------

Nếu bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input