Điều kiện tốt nghiệp

Yêu cầu về tín chỉ học tập

Học sinh phải đăng ký các khóa học theo yêu cầu nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp trung học. Mỗi học sinh phải đăng ký tối thiểu 5,75 tín trong mỗi học kỳ; trừ trường hợp đặc biệt được sự chấp thuận của Hiệu trưởng. Trong suốt 4 năm học Trung học, học sinh phải hoàn tất các lớp Văn và Toán. Tín chỉ được cấp dựa trên số giờ học tập; do đó, các khóa học kéo dài 1 năm học và lịch học mỗi ngày sẽ có giá trị 1 tín chỉ, các khóa học kéo dài 1 học kỳ và lịch học mỗi ngày có giá trị 0,5 tín chỉ, v.v… Bất kỳ khóa học nào được lấy vượt quá số tín chỉ yêu cầu của môn học đó sẽ được xem là lớp tự chọn.

Yêu cầu về Thời gian Hoạt động Phục vụ Cộng đồng

Quy định và Quy trình

 • Mỗi học sinh phải hoàn thành 20-25 giờ phục vụ cộng đồng cho mỗi năm học, tổng cộng là 80-100 giờ tại thời điểm tốt nghiệp. Học sinh sẽ nhập số giờ phục vụ cộng đồng của mình vào tài khoản trên trang TrackItForward.com.
 • Những giờ hoạt động phục vụ cộng đồng là một trong những yêu cầu để xét tốt nghiệp Trung học.
 • Học sịnh không được trả lương khi tham gia Hoạt động Phục vụ Cộng đồng.
 • Hoạt động phục vụ cộng đồng chỉ có thể diễn ra trước hoặc sau giờ học hàng ngày.
 • Tất cả các hoạt động phải được phép của Cố vấn Học đường; Học sinh chịu trách nhiệm trình ký và lưu giữ những giấy tờ được yêu cầu.

Những hoạt động tham khảo:

 • Quyên góp cho những tổ chức từ thiện và các câu lạc bộ Hoạt động Phục vụ Cộng đồng.
 • Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của cộng đồng.
 • Hỗ trợ tại các viện dưỡng lão.
 • Huấn luyện đội tuyển thể thao hoặc giúp đỡ tổ chức những hoạt động liên quan đến thể thao cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn.
 • Tham gia vào những dự án về môi trường như dọn dẹp vệ sinh khu phố, những chương trình tái chế, xây dựng “khu vườn cộng đồng”, trồng cây và hoa.
 • Hỗ trợ các tổ chức như Brownies, Hướng đạo sinh nam/nữ hoặc các câu lạc bộ khác. Các em không cần là hội viên mà chỉ cần giúp đỡ các hoạt động và sự kiện của hội. Nếu thuộc nhóm Hướng đạo sinh, các em có thể tính thời gian tham gia hoạt động với nhóm thành thời gian hoạt động phục vụ cộng đồng của cá nhân.
 • Gia sư cho các em học sinh, mở câu lạc bộ hội họa, âm nhạc, khiêu vũ cho học sinh.
 • Hỗ trợ nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và các buổi biểu diễn.
 • Giúp đỡ hàng xóm, đặc biệt đối với những người gặp khó khăn trong di chuyển: dọn dẹp sân vườn, giúp đổ rác.
 • Những dự án tình nguyện hè ở nước ngoài.
 • Tình nguyện tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi với vai trò lãnh đạo tại nhà thờ, đền, chùa hoặc những tổ chức tôn giáo khác.
 • Tham gia vào những đề xuất mang tính chính trị để nâng cao nhận thức của xã hội về một điều khoản luật cụ thể.
 • Tham gia hoạt động tình nguyện tại các mái ấm trẻ mồ côi, các tổ chức trợ cấp xã hội hoặc tổ chức bảo vệ thú vật.
 • Hỗ trợ nhà trường tại các buổi họp phụ huynh và các sự kiện diễn ra trong năm học.
 • Tham gia vào những công tác khởi xướng chương trình từ thiện, vận động quyên góp thức ăn và đồ chơi cho các mùa lễ hội.