Đại sứ học sinh

Chương trình Đại sứ Học sinh tại TAS được tổ chức nhằm truyền cảm hứng cho học sinh thông qua việc phát triển khả năng lãnh đạo. Những đại sứ này là đại diện tiêu biểu cho học sinh toàn trường. Các em gắn kết học sinh với cộng đồng để xây dựng và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, đồng thời quảng bá hình ảnh Trường Quốc tế TAS cũng như những chương trình và dịch vụ của trường. Các em sẽ cung cấp thông tin và chia sẻ hiểu biết của mình về nhà trường để hỗ trợ công tác tuyển sinh, hướng dẫn tham quan trường, những sự kiện đặc biệt, những dự án phục vụ cộng đồng và các buổi tọa đàm.

Đại sứ Học sinh là một vị trí được trân trọng tại TAS và cũng là cơ hội để các em trau dồi bản thân. Những đại sứ này nỗ lực để trở thành những gương mặt tiêu biểu của trường và trong cộng đồng.

Để được chọn trở thành Đại sứ Học sinh tại TAS, các ứng viên phải là học sinh lớp 10-12, nộp đơn đăng ký xét tuyển và vượt qua vòng phỏng vấn khắt khe của nhà trường.

Vị trí đại sứ có nhiệm kỳ một năm học. Để tiếp tục tham gia chương trình trong những năm tiếp theo, các Đại sứ Học sinh phải duy trì điểm trung bình của mình ở mức 3.0.