Chương trình tăng cường tiếng Anh và tiếng Anh chuyên sâu

Tại khối Tiểu học, chương trình Tiếng Anh Tăng cường (ESL) được kết hợp với chương trình học chính quy. Giáo viên giảng dạy bộ môn ESL sẽ hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm nhằm giúp những học sinh bị giới hạn về Anh ngữ thành công trong các môn học chính, đồng thời phát triển các kỹ năng ngôn ngữ để đảm bảo cho việc học tại TAS của các em trong tương lai.

Những học sinh có nền tảng tiếng Anh căn bản nhưng cần phát triển thêm về vốn từ vựng, kỹ năng đọc hoặc viết sẽ được hỗ trợ ngay trong giờ học Ngôn ngữ tiếng Anh. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của từng học sinh, các em sẽ được giảng dạy kết hợp Anh ngữ vào chương trình giảng dạy chính khóa.

Chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu (iESL) dành cho Học sinh khối lớp 3-5

Nhà trường tổ chức giảng dạy chương trình Tiếng Anh Chuyên sâu (iESL) dành cho những học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 có đầy đủ năng lực học tập nhưng khả năng đọc thấp hơn 2 cấp so với khối lớp đang theo học, vốn từ vựng học thuật và xã hội hạn chế, và kỹ năng viết còn giới hạn.

Học sinh sẽ bắt đầu ngày học của mình cùng với lớp chủ nhiệm. Học sinh sẽ học kỹ năng đọc và viết trong giờ học Ngôn ngữ Tiếng Anh. Trong phần hoạt động độc lập của tiết học, những học sinh iESL có thể sẽ được học và thảo luận riêng với giáo viên bộ môn ESL.

Trong 50 phút cuối của giờ học Ngôn ngữ Tiếng Anh, những học sinh iESL của cả ba khối lớp sẽ cùng nhau học về ngữ vựng và ngữ pháp để gia tăng vốn từ vựng cũng như phát triển kỹ năng nói và viết của mình. 

Đồng thời, những học sinh iIESL cũng được giảng dạy kết hợp Anh ngữ vào môn Toán và Khoa học. Các em sẽ sử dụng giờ Xã hội học để học thêm về ngữ vựng học thuật. Lớp ngữ vựng này tập trung chủ yếu vào phần từ vựng trong các môn học dưới hình thức những hoạt động tương tác, bài tập luyện kỹ năng viết hoặc các đoạn hội thoại.

Những học sinh iESL vẫn tham gia vào các lớp năng khiếu như Giáo dục Thể chất, Mỹ thuật, Tin học và Âm nhạc cùng các bạn đồng trang lứa. Các em sẽ thường xuyên được kiểm tra đánh giá khả năng Anh ngữ và nhận báo cáo cuối mỗi quý học để phụ huynh theo dõi sự tiến bộ của học sinh. 

Chương trình Anh Ngữ Chuyên Sâu tại Trường Quốc Tế TAS: Hỗ trợ nhu cầu của tất cả học sinh!

Cũng như hầu hết các trường ở Hoa Kỳ, đội ngũ giáo viên ESL tại Trường Quốc Tế TAS áp dụng mô hình “Response to Intervention”(Đáp lại sự can thiệp) ứng dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ cho những học sinh ít có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh, tổ chức những môn học hỗ trợ học sinh chưa đủ khả năng theo học chương trình giảng dạy của Hoa Kỳ, và giúp đỡ các em trong các môn học để đảm bảo tất cả học sinh ở TAS đều có thể thành công. Với quy mô lớp học nhỏ, chúng tôi có thể hỗ trợ từng cá nhân để phù hợp với nhu cầu của tất cả học sinh.

Điểm nổi bật về Chương trình Anh Ngữ Chuyên Sâu:

  • Đào tạo Anh ngữ toàn thời gian dành cho những học sinh quốc tế có trình độ tiếng Anh thấp;
  • Các khóa học Anh ngữ tăng cường chuyên sâu tập trung vào kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói trong Anh ngữ học thuật;
  • Các khóa học Anh ngữ với ngữ vựng bộ môn để chuẩn bị cho học sinh trung học;
  • Chuẩn bị cho học sinh theo học chương trình giáo dục chính quy của Hoa Kỳ;
  • Giáo viên Hoa Kỳ có bằng cấp chuyên môn giảng dạy với quy mô lớp học nhỏ (<20 học sinh).
  • Giáo viên Tăng cường Tiếng Anh phối hợp chặt chẽ với Giáo viên Bộ môn để lên chương trình hỗ trợ cho từng nhu cầu của mỗi học sinh.